Dichtung und Wahrheit - Počátky muzea v Opavě v letech 1814-1818 a jeho aktéři

Termín konání: 16.9.2015 17:00

V roce 1815 byly položeny základy Gymnazijního muzea v Opavě. Kdo byli aktéři zakladatelského procesu, kteří stáli u zrodu této dnes již legendární instituce? Jaké měli představy a vize? A víme o této době skutečně vše?

Na tyto otázky se pokouší odpovědět večer věnovaný nejstaršímu z opavských muzeí, které zaniklo v roce 1938. Součástí akce bude „světová premiéra“ básně Franze Mückusche von Buchberg, přednesená v německém originále a českém překladu, pořízeném pro tuto příležitost. Připravili Pavel Šopák (SZM) a Zdeněk Kravar (Zemský archiv Opava).

Přednáška se uskuteční v Historické výstavní budově, Komenského 10, Opava

sekce: Akce   |   Tisk   |   Poslat akci známému