Koncert Vivat Comenius - koncert pro Slezské zemské muzeum

Termín konání: 2.5.2014 19:00

Koncert Vivat Comenius - koncert pro Slezské zemské muzeum Kostel sv. Václava, Pekařská 12, Opava

Koncert je sestaven z  textů Jana Amose Komenského (1592–1670) „Obecná porada o nápravě věcí lidských“. K  němu Štěpán Rak složil hudbu, Alfred Strejček zvolil námět a  vybral texty a  režie se ujal Jiří Hraše. Má šest částí a  je nastudován v  sedmi jazykových verzích: české, německé, anglické, latinské a  španělské, italské a  ruské. Byl uveden k  400. výročí narození J. A. Komenského pod záštitou UNESCO v  roce 1992 a  do dnešní doby má za sebou přes 650 provedení ve více než 40 zemích celého světa. Tímto stěžejním dílem, které Komenský začal psát v roce 1642, chtěl povzbudit všechny národy světa k všenápravě, ale poukazoval na to, že je třeba začít od sebe sama. V dokonalé symbióze komponované hudby Štěpána Raka a mistrovského přednesu Alfreda Strejčka vyznívají stále myšlenky Komenského neobyčejně živě, jako by je tento veliký myslitel psal pro dnešek. Představení má zvláštní, sugestivní atmosféru oživlého poselství dávných věků.

sekce: Akce   |   Tisk   |   Poslat akci známému