Křest nové publikace SZM

Termín konání: 3.2.2016 - 3.2.2016

Křest nové publikace SZM Srdečně vás zveme na křest knihy Ondřeje Haničáka, kurátora Slezského zemského muzea, který je autorem publikace Renesanční domy moravsko-slezského pomezí.

Odborná historická kniha představuje doposud opomíjený segment kulturního dědictví specifického regionu na hranici dnešní České republiky a Polské republiky, kterým je měšťanský dům v období renesance. Předkládané závěry, zjištěné na základě výzkumu, opřeného o metody práce uměnovědných a historických disciplín, jsou představeny v kontextu architektonické tvorby širšího středoevropského prostoru. Z odborného hlediska kniha přináší celou plejádu původních zjištění (k dataci, formálním vazbám, autorským připsáním a dalším) řady známých či dříve zcela opomíjených památek jak profánního, tak sakrálního stavitelství. Mimo objektů disponovaných především v primárně zkoumané oblasti (v Opavě, Bruntále, Krnově, Vidnavě) jsou analyzovány a interpretovány také mnohem vzdálenější stavby v dnešním Německu, Polsku, Rakousku či Slovensku.

Akce se koná ve středu 3. února 2016 v 17 hodin v Historické výstavní budově. Součástí večera bude hudební vystoupení žáků a pedagogů Církevní konzervatoře Opava.

sekce: Akce   |   Tisk   |   Poslat akci známému