Vzdálené ohlasy

Termín konání: 9.9.2015 17:00

Vzdálené ohlasy Jak se vyvíjela architektura v 18.–20. století na území českého Slezska? Jak důležitou roli hrála inspirace zahraničními architekty? A co se nám z dob dávno minulých dochovalo do současnosti? Přednáška připomene výběr ze staveb regionu českého Slezska – známějších i opomíjených, zaniklých i těch, které se dochovaly do dnešní doby.

Moderní architektura českého Slezska se rozvíjela na principu vzdálených ohlasů vlivných příkladů z evropských uměleckých center. Dvoudílná publikace Pavla Šopáka je první ucelenou monografií o moderní architektuře slezského regionu. Vyznačuje se tematickým řazením, které nahrazuje běžnější členění kapitol podle časové posloupnosti. Čtenář tak má možnost sledovat konkrétní podobu architektury na příkladech starších i novějších.

Přednáška se koná v Historické výstavní budově Slezského zemského muzea, Komenského 10, Opava

sekce: Akce   |   Tisk   |   Poslat akci známému