Muzea pomáhající! Rok 2015 je rokem návštěvníků se speciálními potřebami

1.4.2015

Muzea pomáhající! Rok 2015 je rokem návštěvníků se speciálními potřebami Národní muzeum, Moravské zemské muzeum a Slezské zemské muzeum letos zaměří svou pozornost na návštěvníky se speciálními potřebami, mj. na návštěvníky s postižením, na seniory, ale také na okrajové menšiny žijící v České republice a zahraniční návštěvníky.

Národní muzeum se zaměří na přístupnost svých objektů a akcí s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, tedy na odstraňování bariér, které mohou negativním způsobem ovlivnit návštěvu muzea. Dále bude rozvíjet nabídku programů a aktivit realizovaných na míru cílovým skupinám. Problematice se Národní muzeum bude věnovat ve více rovinách, např. v rovině architektonické, muzejně-prezentační, informační a orientační nebo v rovině interpersonální komunikace. Nové moderní trendy v muzejní práci, jejich prezentaci veřejnosti a přípravu speciálních programů pro handicapované a znevýhodněné skupiny návštěvníků bude prezentovat také Moravské zemské muzeum. Slezské zemské muzeum zajistí přípravu výstavy Unikáty zemských muzeí na Bratislavském hradě. V rámci projektu Muzea pomáhající bude zaměří svou pozornost na skupiny návštěvníků se speciálními potřebami. V rámci několika pracovních setkání se zástupci těchto návštěvnických skupin se bude snažit dosáhnout lepší dostupnosti služeb pro vybranou cílovou skupinu návštěvníků muzea.

 

 

 

 

 

(Zdroj: Strážci paměti: 200 let muzejnictví v České republice. Návrh projektu pro rok 2015 - Podnázev: "Muzea pomáhající")

sekce: Aktuálně   |   Tisk   |   Poslat článek známému