Národní muzeum a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR podepsaly memorandum o spolupráci

17.5.2016

Národní muzeum a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR podepsaly memorandum o spolupráci Národní muzeum a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z. s., podepsaly 16. května 2016 memorandum o spolupráci, které je zaměřeno na co největší zpřístupnění objektů a expozic Národního muzea pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace. Nejbližší společné aktivity se budou týkat zejména konzultací při tvorbě komplexu nových expozic Národního muzea, které budou otevřené pro návštěvníky po celkové rekonstrukci Historické budovy Národního muzea a jejím propojení s vedlejší Novou budovou Národního muzea.

Memorandum o spolupráci podepsali generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš a předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) Václav Krása. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je organizací s celostátní působností, která od roku 2000 zastupuje zájmy a integraci osob se zdravotním postižením v různých oblastech veřejného života prostřednictvím svých projektů a intervencí. Je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a dále členem několika mezinárodních organizací obhajujících zájmy osob se zdravotním postižením, jako například European Disability Forum nebo Disabled Peoples’ International.
„Považuji za velmi významné, že Národní muzeum oslovilo NRZP ČR s návrhem spolupráce, která je zaměřena především na zpřístupňování prostor Národního muzea a jeho expozic. Současně chceme v budoucnu realizovat další společné projekty zaměřené na integraci osob se zdravotním postižením,“ říká Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR při příležitosti podpisu memoranda o spolupráci s Národním muzeem.
Národní muzeum bude prostřednictvím spolupráce dále rozvíjet svou dosavadní činnost a projekty určené pro návštěvníky se speciálními potřebami, mezi které patří například osoby s poruchami zraku a sluchu, ale rovněž senioři nebo rodiny s malými dětmi. V objektech instituce jsou organizovány různé akce pro návštěvníky se speciálními potřebami, jako jsou pravidelné komentované prohlídky pro návštěvníky s poruchami sluchu, každoroční organizace Pražské muzejní noci pro neslyšící, nebo tři výstavy s dotykovými exponáty a s katalogy v Braillově písmu pro osoby s poruchami zraku konané za poslední čtyři roky.
„Národní muzeum má snahu být institucí přístupnou a přívětivou všem skupinám návštěvníků, včetně těch se speciálními potřebami. Jsem velice rád, že v čase budování nového Národního muzea a jeho nových expozic získáváme v Národní radě osob se zdravotním postižením ČR významného partnera, který nám svou erudovaností a zkušenostmi jistě pomůže vybudovat muzeum otevřené všem,“ říká Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea.
 
 
 
 
 
(Zdroj:http://www.nm.cz/m/Pro-novinare/akce-press/Narodni-muzeum-a-Narodni-rada-osob-se-zdravotnim-postizenim-CR-podepsaly-memorandum-o-spolupraci-1.html)

sekce: Aktuálně   |   Tisk   |   Poslat článek známému