Moravské zemské muzeum

Moravské zemské muzeum, druhá největší a nejstarší muzejní instituce v ČR, bylo založeno v červenci roku 1817 císařským dekretem Františka I. Ve svých sbírkách uchovává přes 6 milionů předmětů, které představují cenný materiál z oborů přírodních a společenských věd. Kromě sbírkotvorné a vědeckovýzkumné práce pořádá muzeum výstavy, přednášky, exkurze, zabývá se prací s mládeží a v neposlední řadě vykazuje také rozsáhlou ediční činnost.

Moravské zemské muzeum je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Moravské zemské muzeum je výzkumnou organizací, jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií v rámci své činnosti.

Cíle Moravského zemského muzea

  • Muzeum jako centrum pro zkoumání a objevování
  • Muzeum jako centrum pro objevování tajemství
  • Muzeum jako centrum pro osobní zkušenosti
  • Interaktivní muzeum
  • Hmatové muzeum
  • Muzeum pro laiky i profesionály
  • Muzeum pro cizince
  • Muzeum pro děti
  • Retrospektivní muzeum

Více na www.mzm.cz