Národní muzeum

Národní muzeum, nejstarší muzejní ústav v Čechách, bylo založeno jako „Vlastenecké muzeum“ roku 1818 slavnostním provoláním zemské šlechty. Jeho vznik je spojen se slavnými jmény jako hrabě Kašpar Maria Šternberg, František Palacký, Jan Evangelista Purkyně či francouzský badatel Joachim Barrande. Sbírky byly zpočátku shromažďovány v minoritském klášteře sv. Jakuba na Starém Městě a v soukromých bytech. Prvním stálým sídlem muzea se stal r. 1819 Šternberský palác na Hradčanech, od roku 1846 byly sbírky muzea uloženy v Nostickém paláci v ulici Na příkopě. Prostory neorenesanční muzejní budovy na Václavském náměstí mohlo muzeum využívat až od roku 1891.

Historická budova Národního muzea je nyní uzavřena pro rekonstrukci. Od svého postavení nebyla tato národní kulturní památka významněji opravována. Poškodily ji i dva vojenské útoky v letech 1945 a 1968 a také výstavba metra. Historická budova se znovu otevře v symbolickém roce 2018, kdy Národní muzeum oslaví 200 let od svého založení. Návštěvníci se mohou těšit na nový moderní muzejní komplex, který vznikne i díky podzemnímu propojení se sousední Novou budovou Národního muzea, a také na unikátní expozice představující poklady z rozsáhlých sbírek Národního muzea.   

Národní muzeum v současnosti disponuje více než 20 miliony sbírkových předmětů z oblasti přírody, historie, mineralogie, geologie, paleontologie, zoologie a dalších vědních oborů, které návštěvníkům představuje ve svých 16 pražských i mimopražských objektech. Mezi ně patří mimo jiné i České muzeum hudby v bývalém barokním kostele sv. Máří Magdaleny na pražské Malé straně, Národopisné muzeum – Musaion seznamující s českými tradicemi a zvyky, záhadný Národní památník na Vítkově, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur s vůní dálek, Vrchotovy Janovice s romantickým zámečkem nebo hravé Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích a další.

Více na www.nm.cz a www.muzeum3000.cz.