Slezské zemské muzeum

Před 200 lety bylo v Opavě založeno první veřejné muzeum a jeho zakladatelé poprvé představili své sbírky přírodnin, artefaktů a knih. Slibovali si od svého kroku zejména zlepšení kvality vzdělávání gymnazistů využitím názorných pomůcek a odborné literatury.

Co se od té doby změnilo?  Za ta dlouhá dvě staletí se Slezské zemské muzeum proměnilo v moderní instituci s bohatým sbírkovým fondem a širokou škálou činností a témat zájmu a také upevnilo svoje místo v povědomí návštěvníků. Od počátku svého vzniku je Slezské zemské muzeum institucí, která nejen shromažďuje, dokumentuje a chrání hmotné i nehmotné doklady o vývoji přírody a společnosti na území českého Slezska a severní Moravy, ale je také vědeckou institucí a výrazným způsobem tak utváří povědomí o jedné z historických zemí České republiky. Cílem Slezského zemského muzea je poukázat na rozmanitost této v současnosti nejmenší historické části naší země a populárně naučnou cestou vzdělávat širokou veřejnost.

V současnosti spravuje šest expozičních budov a areálů. Vedle Historické výstavní budovy v centru Opavy jsou to Arboretum Nový Dvůr, Národní památník II. světové války, Památník Petra Bezruče, Areál československého opevnění Hlučín-Darkovičky a Srub Petra Bezruče na Ostravici. V muzeu působí odborníci v oblastech mineralogie, geologie, paleontologie, botaniky, dendrologie, entomologie, zoologie, muzeologie, archeologie, etnografie, numismatiky, historie, dějin umění včetně fotografie, hudby, literatury a divadla a dějin vojenství, ale také restaurátoři, muzeologové, muzejní pedagogové či knihovníci.

Více na www.szm.cz