Slezské zemské muzeum vystaví tři nejvzácnější muzejní poklady

4.7.2014

Slezské zemské muzeum vystaví tři nejvzácnější muzejní poklady Tisková zpráva k zahájení výstavy Unikáty zemských muzeí

Mimořádná putovní výstava začíná ve Slezském zemském muzeu. Tři naše největší a nejstarší muzejní instituce – Národní muzeum, Moravské zemské muzeum a Slezské zemské muzeum – na ní představí nejcennější skvosty ze svých sbírek: hlavu Kelta ze Mšeckých Žehrovic, Věstonickou venuši a meteority z Opavy-Kylešovic. Výstava Unikáty zemských muzeí poté zavítá také do Prahy a Brna. Lidé tak budou mít vůbec poprvé příležitost prohlédnout si na jednom místě nejcennější muzejní exponáty v zemi.
„Hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic je jednou z ikon sbírek Národního muzea. Kamenná plastika, vytvořená před více než dvěma tisíci lety, opouští depozitář jen velmi zřídka při výjimečných příležitostech. Již od 5. srpna ji společně s Věstonickou venuší a meteority z Opavy-Kylešovic přivítáme v Nové budově Národního muzea," uvádí generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Unikátní plastika ze středočeské opuky s typickým nákrčníkem patří ke stěžejním památkám keltské Evropy. Byla vytvořena zřejmě koncem 3. či počátkem 2. století před Kristem a svým provedením představuje nejdokonalejší dílo mezi obdobnými sochami vytvořenými mimo oblast antických civilizací. V roce 1995 dokonce na počest tohoto významného nálezu astronom Miloš Tichý pojmenoval jednu z planetek naší sluneční soustavy jménem Mšecké Žehrovice.

Moravské zemské muzeum je na Unikátech zemských muzeí zastoupeno Věstonickou venuší. 11 cm vysokou sošku nahé ženy nalezl tým známého archeologa Karla Absolona r. 1925 mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem ve zbytcích pradávného ohniště. Je fascinujícím dokladem umění tehdejšího člověka – podle odborníků je stará až 29 tisíc let a je vůbec nejstarší uměleckou ukázkou pravěké keramiky na světě. Také Věstonickou venuši zapůjčuje její domovské muzeum jen zcela výjimečně. „Loni byla v londýnském Britském muzeu na výstavě Umění doby ledové, před 6 lety byla vystavena ve Vídni," upřesňuje generální ředitel Moravského zemského muzea Martin Reissner.

Také Slezské zemské muzeum přispělo světovým unikátem: meteority z paleolitického sídliště v Opavě-Kylešovicích, které je staré přibližně 18 000 let. Vesmírnými kameny tehdejší lovci obložili své ohniště – na počátku minulého století je náhodou objevili dělníci. Žádné jiné pravěké sídliště na světě se podobným nálezem meteoritů pochlubit nemůže.

Výstava Unikáty zemských muzeí je součástí projektu Strážci paměti: 200 let muzejnictví v České republice. Od července do září postupně navštíví Opavu, Prahu a Brno, tedy sídelní města tří nejstarších muzejních institucí, které postupně do roku 2018 oslaví svá významná jubilea. Jako první si dvě stě let právě letos připomíná nejstarší veřejné muzeum v Česku – Slezské zemské muzeum, činné od roku 1814. Právě jeho návštěvníci proto budou mít příležitost prohlédnout si největší poklady zemských muzeí jako první. K vidění budou od 5. do 27. července v Historické výstavní budově SZM, skvostné architektonické památce z konce 19. století, která se v roce 2012 po generální opravě znovu otevřela veřejnosti. Slezské zemské muzeum loni za její rekonstrukci a novou stálou expozici Slezsko získalo národní cenu Gloria Musaealis, letos v květnu pak také čestné uznání v soutěži o Evropské muzeum roku, pořádané Radou Evropy. „Vernisáž jsme naplánovali na 4. července, protože tento den je v historii Slezského zemského muzea velmi důležitý," vysvětluje jeho ředitel Antonín Šimčík. „Právě 4. července roku 1815 totiž jeho zakladatelé, gymnazijní profesor Faustin Ens a opavský purkmistr Johann Joseph Schößler odeslali krajskému úřadu žádost o zřízení zemského muzea pro rakouské Slezsko. Byl to tedy první oficiální akt, který dokládá nejen to, že muzeum už v té době řadu měsíců pracovalo, ale i to, že jeho zakladatelé budovali instituci se zemskou působností."
Z Opavy se unikáty tří zemských muzeí přesunou do Prahy do Nové budovy Národního muzea, kde si je mohou lidé prohlédnout od 5. 8. do 27. 8. Poslední zastávkou putovní výstavy je Moravské zemské muzeum v Brně (5.–30. 9. 2014).


Pětiletý projekt oslav 200. výročí muzejnictví v České republice připomene veřejnosti význam paměťových institucí – a také důležitost uchování a prezentace kulturního dědictví. Jeho součástí bude řada výstav a doprovodných programů, které přiblíží historii a význam muzejnictví v naší zemi.
Na projektu se společně podílejí Národní muzeum, Moravské zemské muzeum a Slezské zemské muzeum. Více informací naleznete na adrese http://www.200letmuzejnictvi.cz/

sekce: Pro média   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Fotografie k článku

Hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic. Národní muzeum

Hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic. Národní muzeum

Věstonická Venuše. Moravské zemské muzeum

Věstonická Venuše. Moravské zemské muzeum

Meteorit z Opavy-Kylešovic. Slezské zemské muzeum

Meteorit z Opavy-Kylešovic. Slezské zemské muzeum

Související články