Pro muzea

V sekci Pro muzea jsou zveřejněny informace usnadňující orientaci v oblasti muzejnictví, zaměřené především na problematiku návštěvníků se speciálními potřebami.
Na tomto místě se můžete seznámit s metodickými, teoretickými texty a s praktickými tipy, kde načerpat informace zaměřené nejen na oblast návštěvníků se speciálními potřebami.

 

 

 

Sborník z konference Perspektivy české muzejní edukace

13.3.2017

Sborník z konference Perspektivy české muzejní edukace

Národní muzeum ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Slezským zemským muzeem pořádalo ve dnech 10. a 11. května 2016 odbornou konferenci zaměřenou na teoretické a praktické otázky muzejní edukace. Předkládaný sborník obsahuje jedenáct příspěvků zástupců muzeí a galerií, věnovaných současnosti a budoucnosti muzejní edukace v České republice.

sekce: Pro muzea

Muzea a veřejnost. Aktuální otázky

10.2.2017

Muzea a veřejnost. Aktuální otázky

Národní muzeum vydalo sborník Muzea a veřejnost. Aktuální otázky, který se zaměřuje na témata muzejní edukace a bezbariérové přístupnosti muzeí. Publikace přináší výběr z příspěvků pronesených na odborných setkáních realizovaných v letech 2015 a 2016 v rámci projektu Strážci paměti: 200 let muzejnictví v České republice.

sekce: Pro muzea

Sborník z konference Muzea bez bariér: Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace

5.8.2016

Sborník z konference Muzea bez bariér: Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace

Národní muzeum ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Slezským zemským muzeem pořádalo ve dnech 14.10. -15.10.2015 odbornou konferenci věnovanou bezbariérovosti muzeí. Předkládaný sborník obsahuje třináct příspěvků zástupců muzeí a galerií a specialistů na práci s osobami s postižením, věnovaných tématu zpřístupňování zmiňovaných objektů návštěvníkům se speciálními potřebami.

sekce: Pro muzea

Odborná muzeologická knihovna Centra pro prezentaci kulturního dědictví

31.7.2015

Odborná muzeologická knihovna Centra pro prezentaci kulturního dědictví

Od svého vzniku v roce 2005 Centrum pro prezentaci kulturního dědictví systematicky buduje odbornou knihovnu, která v současné době nabízí více než 1200 nejnovějších převážně anglicko-jazyčných publikací. V knihovně však naleznete i množství odborných publikací české, francouzské a německé provenience.

sekce: Pro muzea

Neslyšící návštěvník v muzeu či galerii

6.7.2015

Neslyšící návštěvník v muzeu či galerii

Metodický materiál, který seznamuje s problematikou neslyšících a předkládá možnosti a tipy pro realizaci muzejní edukace zaměřené na tuto návštěvnickou skupinu.

sekce: Pro muzea

Muzeum a návštěvníci s tělesným postižením

1.6.2015

Muzeum a návštěvníci s tělesným postižením

Text, ze série metodických textů věnovaných zpřístupňování muzeí návštěvníkům se speciálními potřebami, diskutuje muzea a galerie z pohledu tělesně postiženého návštěvníka.

sekce: Pro muzea

Metodika práce s neslyšícími návštěvníky muzeí

20.5.2015

Metodika práce s neslyšícími návštěvníky muzeí

Obsáhlý metodický materiál, který se zabývá komunikací s návštěvníky muzeí se speciálními potřebami, konkrétně neslyšícími.

sekce: Pro muzea

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu

14.4.2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu

Metodický text určený všem, kteří se věnují edukační práci v muzeu. Autorkou textu je Soňa Mertová.

sekce: Pro muzea