Programy pro školy v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur

16.4.2014

Programy pro školy v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur

Přechodové rituály

Na začátku pořadu si studenti prohlédnou vystavené předměty ve výstavě Rituály smrti, na základě kterých se seznámí s jednotlivými, na výstavě zastoupenými kulturami, jejich vnímání světa a jejich náboženstvím. Pozornost budeme věnovat především rozdílně pojímaným obřadům, zvykům a tradicím, které se ve stejných životních situacích u jednotlivých kultur liší.
V další části programu budou studenti rozděleni do několika skupinek. Každá skupinka dostane konkrétní úkol: zjistit co nejvíce informací pomocí vystavených předmětů v expozici a obrazových materiálů a zaznamenat je do připraveného pracovního listu. V závěrečné části se studenti se svými nově nabytými poznatky navzájem seznámí.

Pro koho je program určen: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Trvání: 60 - 90 min
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – dějepis, zeměpis, multikulturní výchova
Klíčová slova: Smrt, rituály, mimoevropské kultury
Výstupy: Žák/student: se seznámí se vzdálenými kulturami mimoevropských národů, především s jejich mýty, symboly a rituály. Bude veden k tomu, aby si uvědomil jedinečnost každého člověka, jeho světa a na základě nových poznatků si k těmto - pro nás cizím a vzdáleným kulturám - vytvořil pochopení, respekt.
Cena: 80 Kč/žák, jeden pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: Max. 35 žáků
Objednávky: Klára Kuthanová, klara_kuthanova@nm.cz, tel.: 725 907 302


„El Día de Muertos“ – mexické svátky mrtvých

Ve výstavě Rituály smrti budeme věnovat pozornost především mexickému svátku „El Día de Muertos“ - svátku, ve kterém se mísí tradice předkolumbovského mayského svátku „Hanan Pixán“, což znamená v mayském jazyce „Hostina duší“ s křesťanskou vírou a tradicí Svátku všech svatých – Dušičkami.
Pozůstalí vzpomínají na své zesnulé, uctívají je jídlem a dary, které kladou na bohatě zdobené domácí oltáře, dary také nosí na hroby svých blízkých. Lidé očekávají duše svých mrtvých blízkých, kteří v tuto dobu přicházejí na krátkou návštěvu zpět do světa živých. V tuto dobu se vyrábí a všude prodávají velmi populární cukrové lebky „Calavera azúcho“, ale také kostlivci ve všech možných podobách a situacích, rakvičky či hrobky. Jsou to „jedlé“ dárky, kterými se ctí předci, ale také se jimi obdarovávají živí, především děti a milenci.
V druhé části si děti pod dohledem lektorky vyrobí ve výtvarné dílně muzea malého kostlivce, lebku, rakvičku či hrobeček podle mexické tradice.

Pro koho je program určen: 1. a 2. stupeň ZŠ
Trvání: 60 - 90 min
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – dějepis, zeměpis, multikulturní výchova, výtvarná výchova
Klíčová slova: Mexiko, smrt, rituály, El Día de Muertos, kostlivci
Výstupy: Žák/student: se seznámí se vzdálenou kulturou a uctívání památky zesnulých v Mexiku, s důvody specifického přístupu a vnímání Mexičanů světa mrtvých. Vyrobí si charakteristický dárek k Svátku mrtvých: kostlivce, hrobku, rakvičku atd.
Cena: 80 Kč/žák, jeden pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: Max. 25 žáků
Objednávky: Klára Kuthanová, klara_kuthanova@nm.cz, tel.: 725 907 302


Svět japonských duchů

Na začátku pořadu se děti seznámí s tradičními japonskými rituály, které se vztahují k důležitým událostem v životě lidí s důrazem na náboženství a mytologii. Prostřednictvím předčítaných pohádek se děti dostanou do světa duchů, tajemného světa, který fascinuje celé generace japonských dětí i dospělých.
V druhé části programu si každé dítě vyrobí ve výtvarném ateliéru svého vlastního japonského ducha podle tradičního vzoru.

Pro koho je program určen: 1. a 2. stupeň ZŠ
Trvání: 60 - 90 min
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – dějepis, zeměpis, multikulturní výchova, výtvarná výchova
Klíčová slova: Japonsko, smrt, rituály, duchové
Výstupy: Žák/student: se seznámí se vzdálenou kulturou a uctívání památky zesnulých v Japonsku. Vyrobí si postavu ducha podle sbírky Náprstkova muzea. Cena: 80 Kč/žák, jeden pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: Max. 25 žáků
Objednávky: Klára Kuthanová, klara_kuthanova@nm.cz, tel.: 725 907 302


Objevte Zemi hřmícího draka

Kde leží Bhútánské království a čím je zajímavé? Kdo je to Mahákála a představují čapky i něco jiného než jen obyčejnou pokrývku hlavy?
Vzdělávací program k výstavě „Bhútán – země blízko nebe“ se zaměřuje na různé aspekty tohoto vzdáleného himálajského království. Žákům budou představeny jeho tradice, umění a duchovní kultura. Během programu si žáci také vyzkouší tkaní a spolu s lektorem se zamyslí nad zvláštním postavením textilu v bhútánské společnosti. Dále se seznámí s výrobou hedvábí a jeho důležitým producentem - bourcem morušovým. Součástí programu je zastavení u vybraných exponátů, skupinová práce a vyplňování pracovních listů.

Pro koho je program určen: žáci 2. stupně ZŠ
Trvání: 60 - 90 min
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, multikulturní výchova, zeměpis
Klíčová slova: Bhútán, Himálaj, tkaní, textil, buddhismus, hedvábí, bourec morušový
Výstupy - žák: Žák ví, kde leží Bhútánské království, zná jeho tradice, duchovní kulturu a umění a chápe rozmanitost různých kultur.
Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: Max. 25 žáků
Objednávky: Tereza Žbánková, tereza_zbankova@nm.cz, 224 497 511


Bhútánský tradiční oděv


Bhútán si velmi cení a ochraňuje své staré tradice a zvyklosti týkající se všech oblastí života. Bhútánci mají předepsaný typ tradičního oděvu, který nosí především při zvláštních a významných událostech. Nošení tohoto tradičního oděvu je také povinné pro státní zaměstnance. Velmi zajímavá je především symbolika barev jednotlivých oděvních součástí, kterou smí užívat jen příslušníci dané sociální skupiny.
Návštěvníci se nejdříve seznámí s vystavenými exponáty ve výstavě. Poté „prozkoumáme“ textilie z hlediska výrobního postupu a především se dozvíme více o jednotlivých částech mužského a ženského oděvu ze stran materiálu, střihu, symboliky a způsobu užití. Na připraveném tkalcovském stavu si návštěvníci budou moci tkaní také vyzkoušet.
Pro koho je program určen: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Trvání: 60 - 90 min
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – dějepis, zeměpis, multikulturní výchova
Klíčová slova: Bhútán
Výstupy: Žák/student: se seznámí se základními druhy tkanin, technologií tkaní, druhy oděvu a symbolikou užitých barev oděvu, sociální skladbou obyvatelstva a geografií Bhútánu
Cena: 80 Kč/žák, jeden pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: Max. 35 žáků
Objednávky: Mgr. Klára Kuthanová, klara_kuthanova@nm.cz, tel.: 725 907 302

 

sekce: Národní muzeum   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články