Programy pro školy v Národopisném muzeu - Musaionu

16.4.2014

Programy pro školy v Národopisném muzeu - Musaionu

Na statku

Jak se žilo na českém a moravském venkově před více než sto lety? Projděte se ve světnicích a stájích venkovského stavení, objevte jeho zařízení, najděte jeho obyvatele a zkuste si podojit kravku. Zjistíte, jak se peče chléb a vzniká látka. Programem Vás provede zkušený lektor a je zakončen tematickou výtvarnou dílnou.

Pro koho je program určen: předškolní děti MŠ, žáci 1. – 3. třídy ZŠ /Trvání: 90 min / Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět – lidé a čas/Klíčová slova: stavení, předměty denní potřeby, nástroje/ Cena: 60 Kč/žák (školní skupina 16 a více žáků), 30Kč/žák + 500Kč/lektor (školní skupina 15 a méně žáků), pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 25 žáků / Objednávky: Mgr. Pavlína Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, tel. 224 497 327, tel. 725 773 909.


Sedláci nejsou balíci

Jak se žilo na českém a moravském venkově před více než sto lety? Výstava Venkovské hospodářství je otevřená prozkoumávání, dotýkání a experimentům. Žáci se s pomocí pracovního listu seznámí s činnostmi, které se odehrávaly na venkovském dvoře, i řemesly, která byla pro venkov typická. Přiveďte žáky zpět do doby, kdy se pro mléko chodilo do stáje, pro vajíčka do kurníku a pro nedělní pečínku do králíkárny.

Pro koho je program určen: žáci 3. – 6. tříd ZŠ / Trvání: 90 min / Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět / Klíčová slova: venkov, řemesla, zemědělství, hospodářství / Výstupy – žák: chápe dělbu práce v tradičním venkovském hospodářství, je obeznámen s fyzickou náročností jednotlivých činností, rozumí základním hospodářským postupům / Cena:60 Kč/žák (školní skupina 16 a více žáků), 30Kč/žák + 500Kč/lektor (školní skupina 15 a méně žáků), pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 25 žáků / Objednávky: Pavlína Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, tel. 224 497 327, tel. 725 773 909.


Za venkovskými řemesly

Jak se obstarávalo živobytí na českém a moravském venkově před více než sto lety? Vypátrají žáci, k čemu sloužily kdysi tak potřebné předměty a nářadí, které se během 20. století jako nepotřebné přesunuly na půdy? Výstava Venkovské hospodářství je otevřená prozkoumávání, dotýkání a experimentům. Žáci se s pomocí pracovního listu seznámí s rytmem prací na venkovském dvoře i typickými řemesly. Tematizována budou sepjetí venkovského hospodářství s krajinou i vztah k hospodářským zvířatům.

Pro koho je program určen: žáci 7. – 9. třída ZŠ a žáci SŠ / Trvání: 90 min / Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a svět práce / Klíčová slova: tradiční venkov, řemesla, zemědělství, hospodářství, krajina / Výstupy – žák: chápe fungování venkovského hospodářství jako soběstačné jednotky, rozumí vztahu obyvatel venkova ke krajině i k hospodářským zvířatům a umí jej srovnat se současným stavem / Cena: 60 Kč/žák (školní skupina 16 a více žáků), 30Kč/žák + 500Kč/lektor (školní skupina 15 a méně žáků), pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 25 žáků / Objednávky: Mgr. Pavlína Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, tel. 224 497 327, tel. 725 773 909.


Život na vsi, jak jej (ne)znáte!

Umíte si představit, jak žili a pracovali lidé v minulosti? Jak se oblékali a bydleli? Spolu s malým Matějem, který žil v 19. století, se vydejte na poznávání minulosti a objevujte zábavnou formou tradiční lidovou kulturu a život našich předků. Matěj Vás zavede nejen do stálé národopisné expozice, ale také do řemeslné dílny, kde na děti čekají hravé úkoly. Samoobslužný průvodce pro děti i dospělé je připraven zdarma na pokladně k zakoupené vstupence.

Pro koho je program určen: 4. – 6. třída ZŠ / Trvání: 90 min / Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět – lidé a ča / Klíčová slova: proměny způsobu života (práce, bydlení, odívání…), předměty denní potřeby / Výstupy – žák: využívá sbírky muzeí, galerií, archivů a knihoven jako informační zdroje, srovnává způsob života dnes a v minulosti s ohledem na regionální specifika / Objednávky: Mgr. Pavlína Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, tel.: 224 497 327, tel. 725 773 909.


Život našich praprapra...babiček a dědů

Pojďte se s námi přesunout v čase a nechte se provést po české a moravské vesnici poloviny 19. století. Uvidíte, jak lidé žili a bydleli, jak se oblékali a pracovali. Na vaší cestě Vás bude provázet kouzelná skříňka a budete plnit nejrůznější úkoly. Vzdělávací program je možné doplnit výtvarnou dílnou, ve které si děti mohou nazdobit své talíře či potisknout bílé kapesníky tiskátky s lidovými vzory.

Pro koho je program určen: předškolní MŠ, 1. – 3. třída ZŠ / Trvání: 90 min / Vzdělávací obor: Dítě a svět / Klíčová slova: proměny způsobů života, bydlení a oblékání; předměty denní potřeby / Výstupy - žák: povědomí o širším přírodním a kulturním prostředí a jeho neustálých proměnách / Cena: 60 Kč/žák (školní skupina nad 15 žáků), 30Kč/žák + 500Kč/lektor (školní skupina 15 a méně žáků), pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 25 žáků / Objednávky: Mgr. Pavlína Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, tel.: 224 497 327, tel.: 725 773 909.


Cyklus "Poznej své kořeny"

Vzdělávací programy si kladou za cíl seznámit děti s nejvýznamnějšími českými svátky (dožínky a posvícení: říjen 2014, Vánoce a advent: prosinec 2014, masopust: leden/únor 2015, Velikonoce: březen 2015) a ukázat jim, jaké tradice a zvyky se k daným svátkům váží. Lektorovaný program probíhá v muzejní expozici s originálními lidovými předměty. Každý z nich je zakončen tematickou výtvarnou dílnou.

Dožínky a posvícení

Víš, jaké lidové zvyky se pojí s koncem léta a začátkem podzimu? Jak se symbolicky uzavíralo období sklizně a co znamená stínat kohouta? Ve výtvarné dílně si děti mohou vyrobit dožínkový věneček.

Půjdem spolu do Betléma…

Chceš se dozvědět, jak vypadaly Vánoce našich předků? Jak Vánoce slavili a jaké zvyky dodržovali?

Přijďte si s námi povídat o Vánocích a adventu, vánočních zvycích a symbolech. Dozvíte se, od kdy je kapr součástí štědrovečerní večeře a od kterých dob zdobíme vánoční stromeček. Na závěr si ve výtvarné dílně mohou děti vyrobit různé vánoční předměty.

Ztracený masopust

Víte, kdy se slaví masopust? Co to jsou masopustní průvody, proč se pochovávala basa a jak vypadají masopustní masky?

Pojďte si s námi povídat o méně známém lidovém svátku a jeho tradicích a vyrobit si ve výtvarné dílně masopustní masku.

Velikonoční příběh

Víte, kdy se vynáší morana, co znamená koledování a honit Jidáše? Přijďte si s námi povídat o svátku Velikonoc do Národopisného muzea a prohlédnout si současně novou výstavu Venkov seznamující děti se životem na statku. V závěrečné výtvarné dílně si děti vyrobí moranu.

Pro koho je program určen: předškolní MŠ, 1. stupeň ZŠ / Trvání: 100 min / Vzdělávací obor: Dítě a svět/ Klíčová slova: lidové zvyky a tradice, Vánoce a advent, masopust, Velikonoce, hody a posvícení, křesťanství / Výstupy – žák: zná původ daného svátku a zvyky a řemesla, která jsou s ním spojeny / Cena: 60 Kč/žák (školní skupina nad 15 žáků), 30 Kč/žák + 500 Kč/lektor (školní skupina 15 a méně žáků), pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 25 žáků / Objednávky: Mgr. Pavlína Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, tel. 224 497 327, tel. 725 773 909.


O maminkách a madonách

Chcete se dozvědět více o tradiční rodině a příbuzenských vztazích? O tradiční svatbě, narození miminka a rituálech, které jej provází?Přijďte tedy na náš nový program, který je věnován nejen maminkám, ale také madonám. Děti si sestaví rodokmen rodiny, zahrají hru na nevěstu, naučí nové říkanky a ve výtvarné dílně si vyrobí obrázek
své vlastní rodiny nebo madony.

Pro koho je program určen: předškolní MŠ, 1.– 6. třída ZŠ / Trvání: 90 min / Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět  / Klíčová slova: rodina a příbuzenské vztahy, tradiční zásnuby a svatba, narození dítěte / Výstupy - žák: rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi / Cena: 60Kč/žák (ve skupině nad 15 žáků), 30Kč/žák + 500Kč/lektor (ve skupině 15 a méně žáků), pedagogický doprovod zdarma / Objednávky: Pavlína Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, tel.: 224 497 327, 725 773 909.

sekce: Národní muzeum   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články