Doprovodné programy v Národním památníku II. světové války

10.8.2015

Slezské zemské muzeum, Památník II. světové války

ZVÍŘATA VE VÁLKÁCH

Zvířata provázela člověka nejen v době míru, ale i ve válečných vřavách. Některá sloužila jako maskoti, jiná se zapojila do ostrých bojů. Koně, psi, sloni, holubi, krysy nebo delfíni, ti všichni nasazovali a často i pokládali své životy po boku lidí. Mnohá zvířata byla za svou hrdinnou službu také vyznamenána Dickinovou medailí.

Program seznámí účastníky na konkrétních příkladech zvířat s jejich úlohou ve válkách.

Program je určen pro žáky 1. - 9. ročníků ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti. Pro každou věkovou kategorii bude speciálně upraven tak, aby korespondoval s úrovní znalostí návštěvníků.

Časová náročnost: 30 - 45 minut

 

DOMÁCÍ ODBOJ ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Nová krátkodobá výstava ve správní budově Národního památníku II. světové války je zčásti věnována také Ostravsko-opavské operaci, v jejímž rámci je zmíněna také odbojová činnost ve Slezsku. Odbojové hnutí se formovalo ve Slezsku již po podpisu Mnichovské dohody a po okupaci Československa v roce 1939 se rozšířilo na území celého Protektorátu Čechy a Morava. Program seznámí účastníky s formami odboje u nás a zaměří se rovněž na region severní Moravy a Slezska, kde působilo několik odbojových skupin (Obrana národa, Petiční výbor Věrni zůstaneme).  

Program obohatí krátké videonahrávky pamětníků, které natáčí pro památník společnost Post Bellum. Součástí programu je rovněž vyplňování pracovního listu. 

Program určen pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 60 minut

 

OTROCKÁ PRÁCE ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY A DNES

V období II. světové války bylo do nacistického Německa a na okupovaná území převezeno několik miliónů mužů, žen a dětí z celé Evropy, kteří tam vykonávali jako civilní dělníci, váleční zajatci či vězni koncentračních táborů otrockou práci. Podmínky těchto lidí byly velmi těžké. Bydleli v táborech se špatnými hygienickými podmínkami a nedostatečnou stravou, pracovali až 72 hodin týdně a za porušení pracovní morálky byli tvrdě trestáni.

Téma programu přesáhne až do současnosti, kde nastíní současnou situaci otrocké práce ve světě. Doplní ho videonahrávky rozhovorů s pamětníky, dokumenty a fotografie k danému okruhu. Získané informace ověří pracovní list, který je součástí programu.

Program určen pro žáky 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 60 minut

 

NĚKTERÉ STRÁNKY ŽIVOTA V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

Program vysvětlí účastníkům, co to byl Protektorát Čechy a Morava, kdy vznikl a jak dlouho zde existoval. Zahrnuje také německou okupační správu, likvidaci českých institucí, listopadové události roku 1939, protektorátní úřady, přídělový systém či totální nasazení. Pro lepší objasnění těchto pojmů budou použity dokumenty a fotografie ze sbírek Slezského zemského muzea a výpovědi pamětníků k listopadovým událostem a k totálnímu nasazení.

Program je určen pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 45 minut

 

HOLOCAUST A TRANSPORTY ŽIDOVSKÉHO OBYVATELSTVA

Hlavním úkolem programu bude seznámit účastníky s termíny antisemitismus, šoa, sionismus a holocaust. Objasní okolnosti, které vedly k masovým transportům evropských Židů do ghett a koncentračních táborů. V programu bude využito dobových materiálů a vzpomínek pamětníků a součástí bude také pracovní list.

Program je určen pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 60 minut

 

1. SVĚTOVÁ VÁLKA A ČESKÉ ZEMĚ

1. světová válka bývá někdy nazývána Velkou válkou. Příčiny vypuknutí války, její zásadní okamžiky a vliv válečných událostí na obyvatelstvo v českých zemích objasní tento doprovodný program. Neopomene osudy vojáků z českých zemí v rakousko-uherské armádě a v legiích. Účastníci programu si prohlédnou nejen dokumenty vztahující se k 1. světové válce, ale také své vědomosti zúročí v pracovním listě.

Program je určen pro dvě věkové kategorie:

- pro žáky 5.- 8. ročníku ZŠ

- pro žáky 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků

Časová náročnost: 60 minut

 

Pouze v listopadu 2015 edukační program:

ČAS VÁNOC V ČASECH VÁLKY

Stejnojmenný edukační program osvětlí, jak II. světová válka zasáhla do osudů mnoha rodin z našeho regionu. Někteří muži odešli bojovat do války nebo se zapojili do odboje či byli ve vězení. Přesto lidé vánoce slavili a chtěli si je udělat co nejkrásnější. Zdobili si stromečky? Z čeho se vařila štědrovečerní večeře či jak se lišily dodržované zvyky od těch dnešních?  To vše se dozvíte v rámci edukačního programu v Národním památníku II. světové války. Součástí programu bude také prohlídka stejnojmenné minivýstavy.

Program je určen pro skupiny návštěvníků všech věkových kategorií.

Časová náročnost: 45 minut

 

Prosíme o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u vedoucí NPDSV a muzejní pedagožky Mgr. Kamily Polákové, tel: 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz, www.szm.cz

sekce: Slezské zemské muzeum   |   Tisk   |   Poslat článek známému