Výstavy

Putujeme po Slezsku s Edmundem Wilhelmem Braunem

10.10.2017 - 4.11.2018

Putujeme po Slezsku s Edmundem Wilhelmem Braunem

Historik umění, památkář, muzejník, redaktor odborných časopisů, populizátor starého i současného umění, vysokoškolský pedagog, znalec keramiky i zlatnictví, interpret starého i moderního umění – tím vším byl Edmund Wilhelm Braun, od jehož úmrtí letos uplynulo již 60 let. více

sekce: Výstavy

Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil

13.9.2017 - 18.2.2018

Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil

Petr Bezruč se na přelomu 19. a 20. století stal mluvčím lidu a jeho sbírka Slezské písně nejzásadnějším dílem české angažované poezie. Přesto se v myslích mnoha lidí usadil jakýsi pokřivený obraz básníka úzce spjatého s komunistickým režimem. více

sekce: Výstavy

Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

9.9.2017 - 31.12.2019

Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

Nová stálá expozice Moravského zemského muzea Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století mapuje novodobé dějiny a reflektuje zásadní události. Deset tematických okruhů sleduje politické, kulturní a sociální dějiny této historické země, jejích institucí, kulturních jevů a významných osobností, a to nejen v kontextu dějin českých zemí, ale i celého středoevropského prostoru. V expozici bude množství interaktivních prvků, včetně promítání dobových filmových záběrů, každou tematickou část doplní dotykové obrazovky s podrobnými informacemi o dílčích tématech sledovaného období. Více informací na http://www.200letmzm.cz/. více

sekce: Výstavy

Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě

9.9.2017 - 9.9.2018

Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě

Výstava představí fenomén sběratelství, které vedlo v historii zpočátku ke vzniku kabinetů kuriozit či přírodnin a později samotných muzeí, jako bylo i Františkovo muzeum. Společným jmenovatelem byla touha po poznání a shromažďování hmotných dokladů z oblasti historie, umění i přírody. Obrovské sbírky tak představují kulturní a přírodní dědictví národa. Ve výstavě se návštěvník seznámí i s významnými osobnostmi tehdejšího společenského, kulturního i vědeckého života, které se zasloužily o založení Františkova muzea. Ti a mnozí další propadli nejen vášni sběratelství, ale měli především touhu předávat tyto doklady poznání celému národu. Návštěvník má tak jedinečnou možnost prohlédnout si cenné sbírkové předměty, které jsou ve sbírkách 200 let. Více informací najdete na http://www.200letmzm.cz/. více

sekce: Výstavy

Kresby z pařížské zoo

1.9.2017 - 18.2.2018

Kresby z pařížské zoo

Valentin Držkovic, jedna z nejvýznamnějších uměleckých osobností první poloviny 20. století, byl nejen vysvěceným knězem, ale zejména vynikajícím grafikem a malířem. Část jeho tvorby bude k vidění v Historické výstavní budově SZM. více

sekce: Výstavy

Přírodou s Ludvíkem Kuncem

15.6.2017 - 26.11.2017

Přírodou s Ludvíkem Kuncem

Výstava zoologa, výtvarníka a publicisty Ludvíka Kunce představí unikátní akvarely zobrazující téma zvířat a krajiny. více

sekce: Výstavy

Věrni zůstaneme. Bojová cesta československé jednotky  SSSR.

14.4.2017 - 30.11.2017

Věrni zůstaneme. Bojová cesta československé jednotky SSSR.

Výstava přibližuje vznik a bojovou činnost československé zahraniční armády na východní frontě během II. světové války. více

sekce: Výstavy

Painted by air. Namalováno vzduchem.

14.4.2017 - 30.11.2017

Painted by air. Namalováno vzduchem.

Výstava obrazů malířky a spisovatelky Ivy Hoňkové s tematikou letadel z období II. světové války. Autorka žije a pracuje ve Studénce a mezi její zájmy patří kosmonautika, astronomie, letectví a výtvarné umění. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 13. 4. 2017 v 17 hodin ve správní budově Národního památníku II. světové války v Hrabyni. Více informací na www.szm.cz více

sekce: Výstavy

Vítejte u neandertálců / Naši předchůdci v novém světle

2.12.2016 - 31.12.2017

Vítejte u neandertálců / Naši předchůdci v novém světle

Fascinující schopnost přežít v drsných podmínkách pleistocenní Evropy / Naši předchůdci v novém světle. Výstava vznikla ve spolupráci s Národním muzeem a Podtatranským muzeem v Popradě. Další informace na www.mzm.cz. více

sekce: Výstavy