Výstavy

Entomologické oddělení Přírodovědného muzea MZM

13.12.2017 - 7.1.2018

Entomologické oddělení Přírodovědného muzea MZM

Kolekce hmyzu byla součástí nově zřízeného Františkova muzea od samotného začátku. Nejstaršími dochovanými sbírkami jsou palearktičtí brouci hraběte von Künburga a motýli Franze Josefa Kupida, kteří byli pravděpodobně sbírání již koncem 18. století. O tom svědčí i Kupidův seznam motýlů okolí Brna za 40 let pozorování. více

sekce: Výstavy

Oddělení dějin literatury Uměnovědného muzea MZM

8.11.2017 - 10.12.2017

Oddělení dějin literatury Uměnovědného muzea MZM

Další z pravidelných výstav, představujících jednotlivá odborná pracoviště MZM, je věnována Oddělení dějin literatury. To patří mezi ta mladší, bylo založeno roku 1958 v Muzeu města Brna a tím byl dán jeho sbírkotvorný zájem. Po několika letech, naplněných bohatými přírůstky a rostoucí činností prezentační i výzkumnou, bylo od dubna roku 1961 převedeno jakožto Literární oddělení do tehdejšího Moravského muzea a jeho záběr se rozšířil na teritorium historické Moravy. více

sekce: Výstavy

Putujeme po Slezsku s Edmundem Wilhelmem Braunem

10.10.2017 - 4.11.2018

Putujeme po Slezsku s Edmundem Wilhelmem Braunem

Historik umění, památkář, muzejník, redaktor odborných časopisů, populizátor starého i současného umění, vysokoškolský pedagog, znalec keramiky i zlatnictví, interpret starého i moderního umění – tím vším byl Edmund Wilhelm Braun, od jehož úmrtí letos uplynulo již 60 let. více

sekce: Výstavy

Archeologický ústav Historického muzea MZM

10.10.2017 - 5.11.2017

Archeologický ústav Historického muzea MZM

V době vzniku Františkova muzea byly středem jeho zájmu hlavně obory přírodovědné. Několik získaných archeologických předmětů bylo vystaveno jako „starožitné kuriozity“. více

sekce: Výstavy

Centrum kulturně-politických dějin 20. století Uměnovědného muzea MZM

13.9.2017 - 8.10.2017

Centrum kulturně-politických dějin 20. století Uměnovědného muzea MZM

Vznik Centra kulturně-politických dějin 20. století k 1. dubnu 2015 byl výsledkem akvizičních úspěchů odborných pracovníků Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea, kteří od roku 2010 získali množství výjimečných dokumentů politologického, politického, sociologického, filozofického, publicistického, literárního i historického charakteru. více

sekce: Výstavy

Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil

13.9.2017 - 18.2.2018

Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil

Petr Bezruč se na přelomu 19. a 20. století stal mluvčím lidu a jeho sbírka Slezské písně nejzásadnějším dílem české angažované poezie. Přesto se v myslích mnoha lidí usadil jakýsi pokřivený obraz básníka úzce spjatého s komunistickým režimem. více

sekce: Výstavy

Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

9.9.2017 - 31.12.2019

Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

Nová stálá expozice Moravského zemského muzea Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století mapuje novodobé dějiny a reflektuje zásadní události. Deset tematických okruhů sleduje politické, kulturní a sociální dějiny této historické země, jejích institucí, kulturních jevů a významných osobností, a to nejen v kontextu dějin českých zemí, ale i celého středoevropského prostoru. V expozici bude množství interaktivních prvků, včetně promítání dobových filmových záběrů, každou tematickou část doplní dotykové obrazovky s podrobnými informacemi o dílčích tématech sledovaného období. Více informací na http://www.200letmzm.cz/. více

sekce: Výstavy

Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě

9.9.2017 - 9.9.2018

Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě

Výstava představí fenomén sběratelství, které vedlo v historii zpočátku ke vzniku kabinetů kuriozit či přírodnin a později samotných muzeí, jako bylo i Františkovo muzeum. Společným jmenovatelem byla touha po poznání a shromažďování hmotných dokladů z oblasti historie, umění i přírody. Obrovské sbírky tak představují kulturní a přírodní dědictví národa. Ve výstavě se návštěvník seznámí i s významnými osobnostmi tehdejšího společenského, kulturního i vědeckého života, které se zasloužily o založení Františkova muzea. Ti a mnozí další propadli nejen vášni sběratelství, ale měli především touhu předávat tyto doklady poznání celému národu. Návštěvník má tak jedinečnou možnost prohlédnout si cenné sbírkové předměty, které jsou ve sbírkách 200 let. Více informací najdete na http://www.200letmzm.cz/. více

sekce: Výstavy

Petr Bezruč v hudbě a umění

6.9.2017 - 3.11.2017

Petr Bezruč v hudbě a umění

Výtvarní umělci a hudební skladatelé hledali po celé 20. století inspiraci v díle Petra Bezruče. Jednotlivé básně Slezských písní k nim promlouvaly svou silou, úderností, buřičstvím a možná i aktuálností ve všech epochách minulých i současných. více

sekce: Výstavy

Kresby z pařížské zoo

1.9.2017 - 18.2.2018

Kresby z pařížské zoo

Valentin Držkovic, jedna z nejvýznamnějších uměleckých osobností první poloviny 20. století, byl nejen vysvěceným knězem, ale zejména vynikajícím grafikem a malířem. Část jeho tvorby bude k vidění v Historické výstavní budově SZM. více

sekce: Výstavy

Oddělení dějin hudby Uměnovědného muzea MZM

8.8.2017 - 10.9.2017

Oddělení dějin hudby Uměnovědného muzea MZM

Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea je nejstarším hudebním archivem v České republice a současně jedním z nejvýznamnějších hudebních archivů v Evropě. Výstava představí staré iluminované kancionály, vzácné notové rukopisy a hudební nástroje ze zámeckých a kostelních sbírek. K vidění budou faksimile unikátních rukopisů Wolfganga Amadea Mozarta nebo Antonína Dvořáka, zcela výjimečnou událostí pak bude vystavení originálů neznámých dopisů Franze Liszta se vztahem k Brnu a notového rukopisu Johannese Brahmse. Návštěvníci budou mít dále možnost si prohlédnout výběr osobních předmětů z pozůstalosti skladatele Leoše Janáčka a zajímavé dokumenty ze života brněnských skladatelů Pavla Haase a Vítězslavy Kaprálové. více

sekce: Výstavy

Botanické oddělení Přírodovědného muzea MZM

12.7.2017 - 6.8.2017

Botanické oddělení Přírodovědného muzea MZM

Botanické vzorky existovaly již při založení vlastního muzea. Nejstarší zápisy v inventáři jsou ještě staršího data než vlastní ustanovení tehdejšího Františkova muzea (4. srpna 1813). V současné době se počet sbírkových položek pohybuje okolo milionu. To staví herbář Moravského zemského muzea na třetí místo mezi botanickými institucemi v České republice. Obsahuje nejen sušené lisované cévnaté rostliny, ale také houby, lišejníky a mechorosty. Mezi vystavenými exponáty uvidíte nejen staré herbářové položky, ale také unikátní dřevěné modely hub a Mattioliho bylinář. K botanickému oddělení patří oblíbená houbařská poradna. Důležitou náplní činnosti botanického oddělení je také vědecká práce, přednášková činnost a popularizace botaniky a mykologie. více

sekce: Výstavy