Čas zámořských objevů

Termín konání: 15.11.2013 - 14.9.2014

Čas zámořských objevů Národní muzeum, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Výstava uvede návštěvníky do doby, kdy Evropané začali doslova odkrývat dosud nepoznaný svět. Tento čas nastal v 15. století, kdy se objevitelské výpravy Portugalců a později Španělů snažily novými cestami dostat k pohádkovým pokladům Východu, obepluly Afriku a nakonec objevily Nový svět. Tyto výpravy chtěly získat koření důležité pro chuť a konzervaci potravy, ale zároveň toužily po zlatě a stříbře, které Evropa potřebovala pro rozvoj obchodu. Na dobyvačné a obchodní výpravy navázaly v 18. století vědecké expedice, které z nových krajů přivážely poznatky o způsobu života i jazycích domorodců, stejně tak jako o místní fauně, floře a nerostném bohatství. Výstava seznámí návštěvníky s tím, co všechno zámořské výpravy přinesly Evropě i zámořským končinám, k jakým střetům, utrpení, ale i kontaktům a vzájemnému přínosu docházelo. Představí nejen unikátní umělecké předměty, komodity, mapy, globy a dokumenty, ale protagonisty stejně tak jako prosté účastníky celého děje: mořeplavce, dobyvatele, výzkumníky, cizokrajné obyvatele, misionáře, otroky, piráty a korzáry, kteří byli s tímto obdobím nerozlučně spjati.

sekce: Výstavy   |   Tisk   |   Poslat akci známému