Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě

Termín konání: 9.9.2017 - 9.9.2018

Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě Výstava představí fenomén sběratelství, které vedlo v historii zpočátku ke vzniku kabinetů kuriozit či přírodnin a později samotných muzeí, jako bylo i Františkovo muzeum. Společným jmenovatelem byla touha po poznání a shromažďování hmotných dokladů z oblasti historie, umění i přírody. Obrovské sbírky tak představují kulturní a přírodní dědictví národa. Ve výstavě se návštěvník seznámí i s významnými osobnostmi tehdejšího společenského, kulturního i vědeckého života, které se zasloužily o založení Františkova muzea. Ti a mnozí další propadli nejen vášni sběratelství, ale měli především touhu předávat tyto doklady poznání celému národu. Návštěvník má tak jedinečnou možnost prohlédnout si cenné sbírkové předměty, které jsou ve sbírkách 200 let. Více informací najdete na http://www.200letmzm.cz/.

sekce: Výstavy   |   Tisk   |   Poslat akci známému