Historie areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

Termín konání: 4.4.2014 - 30.11.2014

Historie areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky Slezské zemské muzeum, Památník II. světové války

Výstava prostřednictvím fotografií i  ukázek dobového vybavení bunkrů nastíní historii jednoho z nejlépe zachovaných pevnostních areálů z  30. let 20. století. Připomenuty budou okolnosti výstavby pohraničního opevnění na Hlučínsku v  letech 1935–1938, stejně jako využití areálu německou armádou v době nacistické okupace. Stěžejní část výstavy přiblíží poválečné snahy o  záchranu pevností od vzniku prvních neformálních sdružení v  50. a  60. letech přes rekonstrukční práce v  průběhu 80. a  90. let až po současnost. Pozornost bude věnována také osudům Jana Poláška (1922–2014), průkopníka regionální „bunkrologie“ a  dlouholetého pracovníka pevnostního muzea v Darkovičkách.

sekce: Výstavy   |   Tisk   |   Poslat akci známému