Jak se bude jmenovat?

Termín konání: 27.5.2015 - 18.10.2015

Jak se bude jmenovat? Národní muzeum, Nová budova Národního muzea

V nové expozici Archa Noemova mohou návštěvníci obdivovat zástupce rozmanité živočišné říše. Jak ale přišli ke svým názvům? To odhaluje právě otevřená přírodovědná výstava Jak se bude jmenovat?

Výstava atraktivní formou přibližuje témata, která se zabývají názvoslovím a systematikou v přírodních vědách. Kromě toho objasňuje význam typových sbírkových předmětů, tedy jednotlivých exemplářů živočichů, rostlin či jiných organizmů, podle kterých byl vědecky popsán konkrétní druh. Výstava prezentuje jednotlivé nejvzácnější typové předměty ze sbírek Národního muzea či jejich 3D modely a rekonstrukce a způsoby jejich ukládání v depozitářích. Ukazuje, jak objevování nových druhů přispívá k poznání biodiverzity a k ochraně druhů i biotopů. Návštěvníkům se zároveň nabízí pohled do současného výzkumu jednotlivých přírodovědeckých oddělení Národního muzea.

Návštěvníci si mohou prohlédnout mimo jiné fosílii permského obojživelníka, nalezenou v 2. polovině 19. století nebo preparát vzácného divokého asijského osla kulana. Zhlédnout mohou i moderní digitální rekonstrukce ze života v prvohorních mořích na území dnešních středních Čech. Výstava nabídne také pohled do současného výzkumu jednotlivých přírodovědeckých oddělení Národního muzea.

Pojmenujte brouka!

Veřejnost má díky výstavě unikátní možnost zapojit se do výběru pojmenování nově objeveného, vědecky dosud nepopsaného druhu brouka rodu Eulichas.
Přijďte na výstavu, prohlédněte si exemplář brouka a zašlete nám návrh na jeho jednoslovné pojmenování na email soutez@nm.cz, nebo poštou na Národní muzeum, Vinohradská 1, Praha 1, 110 00 (uveďte i zpáteční adresu). Jako předmět v emailu či heslo na obálce uveďte "Pojmenuj brouka".

Odborníci z Národního muzea pak z návrhů vyberou jméno pro nový druh brouka, které bude v budoucnu uveřejněno ve vědecké studii, kde bude tento druh popsán. Autor vybraného názvu navíc obdrží roční předplatné do Národního muzea.

sekce: Výstavy   |   Tisk   |   Poslat akci známému


Fotografie k akci

Exemplář dosud nepopsaného druhu brouka rodu Eulichas.

Exemplář dosud nepopsaného druhu brouka rodu Eulichas.

Pohled do výstavy Jak se bude jmenovat?

Pohled do výstavy Jak se bude jmenovat?