Krajinou Slezska

Termín konání: 1.4.2015 - 1.3.2016

Krajinou Slezska Slezské zemské muzeum, Arboretum Nový Dvůr, vás zve na výstavu „Krajinou Slezska“, která provede návštěvníky změnami, jež krajinu v minulosti výrazně poznamenaly. V rámci projektu „Neklidné století“ se výstava zaměří především na 20. století, kdy byly změny v krajině nejmarkantnější.

O tom, že se krajina v posledních několika desetiletích velmi výrazně změnila asi nikdo nepochybuje. Ale jaké konkrétní následky lidské činnosti zapříčinily změnu naší krajiny? A jaké typy krajin kolem sebe můžeme nalézt? Výstava se zaměří na příklady těch nejvýraznějších a nejvýznamnějších změn a zásahů do krajiny Slezska, jako jsou lomy, přehrady, velké komunikace či industrializace, která je fenoménem typickým pro část Slezska.

Výraznou proměnou v krajině dnešního Slezska bylo zalednění, které se podílelo na modelaci terénu. Zásadní vliv na obraz krajiny měl rozvoj sídel, komunikací, změny krajiny v souvislosti se zemědělstvím, lesním hospodářstvím atd. S nástupem a rozvojem průmyslu v průběhu 19. a ve 20. století jsou zásahy do krajiny obrovské a velice rychlé.

Výstava "Krajinou Slezska" bude instalována ve výstavních prostorách Arboreta v Novém Dvoře. Ve skleníkové části budou kromě panelů s fotografiemi a informačními texty instalovány v několika vitrínách i vybrané biotopy (stojaté vody, zemědělská či horská krajina), které návštěvníkům umožní zblízka si prohlédnout rostliny a živočichy určitých typů krajiny. V pavilonu bude výstava pokračovat ve formě panelů s fotografiemi a texty.

 

V rámci výstavy se uskuteční také několik besed či přednášek s osobnostmi, které se krajinou zabývají již dlouhá léta – ať z hlediska vědy či uměleckého zpracování.

Aktuální informace o výstavě i doprovodných programech budeme průběžně doplňovat a  zájemci je naleznou na webu Slezského zemského muzea a také na Facebooku SZM.

sekce: Výstavy   |   Tisk   |   Poslat akci známému