Numismatické oddělení Historického muzea MZM

Termín konání: 5.5.2017 - 4.6.2017

Numismatické oddělení Historického muzea MZM I když počátky samostatného Numismatického oddělení můžeme datovat od roku 1939, historie jeho sbírek sahá až k samotným počátkům Františkova muzea. Nejstarší záznam v numismatickém inventáři je z roku 1816 a první seznam sbírky byl pořízen v roce 1824. V současné době je Numismatické oddělení jedním ze dvou odborných specializovaných pracovišť v České republice, zaměřených speciálně na peněžní historii a spravující druhou největší sbírku platidel. Sbírky, čítající téměř 250 000 položek z celého světa, jsou tvořeny primárně numismatickým materiálem, který zahrnuje období od 7. stol. př. n. l. až do současnosti. Základem sbírky je materiál moravské provenience, jejíž součástí jsou i hromadné mincovní nálezy z historického území Moravy. Návštěvníci tak zhlédnou širokou paletu historických předmětů – od ukázek řeckých, římských a keltských ražeb Antiky až po medaile, jež jsou vrcholem barokního medailérského umění.

Numismatické oddělení Historického muzea MZM je v současné době jedním ze dvou odborných specializovaných pracovišť zaměřených speciálně na peněžní historii a spravuje druhou největší sbírku platidel v České republice. Sbírky tvoří z největší části numismatický materiál, který zahrnuje období od 7. stol. př. n. l. až do současnosti, s celosvětovým zaměřením. Základem sbírky je materiál z území Moravy, a to zejména mince (systematická sbírka moravských mincí a hromadné a jednotlivé nálezy z Moravy), rovněž i drobná plastika (medaile, plakety, žetony, svátostky a historické odznaky). Další část sbírky představuje systematická kolekce platidel i ostatního numismatického materiálu dokumentující světový vývoj dějin peněz a medailí od počátků až do současnosti. Součástí je i fond papírových platidel a cenných papírů, faleristický a sfragistický materiál a doprovodný materiál související s historií peněz (mincovní truhlice, mincovní váhy, spořitelní knížky, peněženky). Sbírka patří v evropském měřítku mezi velmi kvalitní s velmi vysokou úrovní a je stále doplňována o nové přírůstky.

Ve výstavě je prezentován výběr unikátních a velmi vzácných mincí a medailí, které jsou pouze malou ukázkou z velkého množství sbírkových předmětů Numismatického oddělení čítající téměř 250 000 kusů. Vystavené exponáty patří k jedinečným ražbám z širokého časového období – od nejstarších antických ražeb z období 5. stol. př. n. l. až po zlatou medaili z r. 1929. Antický svět zde prezentují ukázky řeckých, římských a keltských ražeb, které patří k nejstarším mincím ve sbírce, přičemž některé z nich jsou velmi vzácné moravské nálezy. Renesanční medailérské umění zde prezentují medaile věhlasných autorů (např. Antonio Abondio, K. Füssel nebo Leoni Leone), vystaveny jsou i vzácné tolarové a dukátové ražby císařů Ferdinanda II. a Ferdinanda III. ražené v brněnské mincovně. Významné mincovnictví olomouckých biskupů je prezentováno nejen vzácnými zlatými a stříbrnými ražbami, ale rovněž medailemi, které představují vrchol barokního medailérského umění.  Pro návštěvníky budou jistě poutavé hromadné mincovní nálezy: velký poklad obsahující 937 pražských grošů z první poloviny 15. století z Kostelan na Kroměřížsku nebo poklad zlatých mincí z Kobližné ulice v Brně z počátku 15. století.

sekce: Výstavy   |   Tisk   |   Poslat akci známému