Oddělení dějin divadla Uměnovědného muzea MZM

Termín konání: 6.6.2017 - 9.7.2017

Oddělení dějin divadla Uměnovědného muzea MZM Oddělení dějin divadla v rámci prezentace svých sbírek představuje soubor unikátních materiálů, vypovídajících o divadle a jeho tvůrcích, ať už se jedná o exponáty, spojené s tradicí divadelních rodů nebo detaily z obsáhlé mozaiky, z níž se skládá v čase a prostoru nezachytitelný divadelní artefakt.

Vzhledem k tomu, že je rekonstrukce divadelního umění jednou z dominant práce divadelního historika, je veřejnosti předložena ucelená kolekce sbírkových předmětů týkajících se světové premiéry hry bratří Čapků Ze života hmyzu, která se odehrála v Brně v roce 1922. Vedle makety a scénického a kostýmního návrhu tehdejšího dvorního výtvarníka brněnské scény A. V. Hrsky jsou k dispozici také další autentické doklady včetně orchestrálního partu O. Zítka, které muzeu pro tuto příležitost zapůjčilo Národní divadlo Brno.

Podobně je koncipována i druhá tematická kolekce předmětů zaměřená na inscenaci A. Podhorského Kutnohorští havíři. Režisér si pro adaptaci vybral původní Tylovu hru, kterou de facto znovu objevil pro české divadlo. Ke spolupráci tento obdivovatel realistických režijních metod, propojených s avantgardními koncepty, vyzval výtvarníka a architekta Františka Muziku a hudebního skladatele Antonína Balatku. Výsledkem tvůrčí symbiózy byla koncepčně originální a výrazově silná inscenace, přesahující svou společensko-politickou výpovědí do soudobého milieu.

Třetí komponent výstavy obrací pozornost na silnou vazbu Brna s hereckými, resp. divadelními rody, jejichž tradice sahala mnohdy až k prvním kočovným divadelním souborům z poloviny devatenáctého století. Jako jednu z mnoha takových silných divadelních vazeb v jednom rodě přinášíme alespoň několik dokladů o dnes již uzavřené historii rodiny Pechovy, resp. Peškovy, Waltrovy a Zezulovy.

Exkluzivní exponáty ze sbírek Oddělení dějin divadla:
Patří mezi ně stříbrná taktovka s polodrahokamy, dar členů vojenské kapely dirigentu a skladateli Františku Neumannovi (1874-1929). Datována je k Vánocům roku 1916 a na její rukojeti najdeme rytá jména darujících členů kapely, v horní třetině je taktovka zdobena rytinou Thálie a Euterepé. Dalším specifickým exponátem je pak vějíř s podpisy tzv. Staré gardy Národního divadla – unikátní kompletně dochovaný soubor autogramů všech významných osobností přední české scény z přelomu 19. a 20. století, ojedinělý i svým podkladem. Nechybí podpisy nejvýznamnějších opor ansámblu – Vojan, Mošna, Hübnerová aj. Třetím podobně svérázným dokumentem je deník herce, režiséra a scénografa Jaroslava Auerswalda (1870-1931) nazvaný Světová válka, který zachycuje dobový pohled na vývoj událostí souvisejících s první, tzv. Velkou válkou. Je vynikajícím dokladem tehdejšího vnímání proměn společnosti, kultury a samozřejmě také politického spektra. Poslední část je věnována pokusům o zachycení zvukového záznamu divadla, významných monologů, dialogických partů, vzpomínek atp. Tato snaha přichází pochopitelně až s objevem možnosti zvukového záznamu. Dodnes napomáhá částečné rekonstrukci divadelního artefaktu. Zásadním exponátem je zde svépomocí zhotovená aparatura, která sloužila k nahrávání zvuku, snímek jejího autora Antonína Fialy, někdejšího dokumentátora divadelního oddělení, a také jeden z prvních soupisů zvukové dokumentace brněnského divadla.

sekce: Výstavy   |   Tisk   |   Poslat akci známému