Příběh jednoho domu. Historie Památníku Petra Bezruče

Termín konání: 13.5.2014 - 20.2.2015

Příběh jednoho domu. Historie Památníku Petra Bezruče Slezské zemské muzeum, Památník Petra Bezruče

Podobně jako lidé mají i  domy své příběhy. Výstava k  historii Památníku Petera Bezruče se zaměří na jeden z  nich. Retrospektivně bude mapovat nejen příběh samotného domu, ale také život v  něm. Z  původního obytného domu, ve kterém bydlel Antonín Vašek s manželkou v době, kdy se jim narodil syn Vladimír, se stala významná literárněvědná instituce, která položila základy samostatného vědeckého bádání o díle Petra Bezruče. Od roku 1956, kdy byl památník otevřen, se zde konalo nepřeberné množství akcí pro širokou veřejnost. Památník byl od svého počátku místem, kde se člověk setkával s literaturou v jejích nejrozmanitějších podobách. Výstava tuto činnost dokumentuje a dává ji do širších souvislostí.

sekce: Výstavy   |   Tisk   |   Poslat akci známému