Říše středu

Termín konání: 23.10.2015 - 30.9.2016

Říše středu Národní muzeum, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Výstava zachycující tisíc let dějin Číny představí exponáty z bohatých sbírek Náprstkova muzea. Mnohé z nich budou vystaveny vůbec poprvé.

Exponáty z 3. až 17. století dokumentují kontakty Číny s blízkými i vzdálenějšími zeměmi, vliv buddhismu na život společnosti, technologický a estetický vývoj keramiky a porcelánu, prolínání řemeslných technik v práci s kovem i nádheru tradičního čínského malířství.

K vidění je i jeden z TOP předmětů Národního muzea – skulptura bodhisattvy soucitu. Vystaven je i 10 m dlouhý svitkový obraz zachycující život v čínském idealizovaném městě s řekou, hrobové figurky představující koně, povozy i různé typy lidí od krásných dam po úředníky a vojáky nebo zdobené nádoby z porcelánu, který patří k čínským vynálezům.

Výstava Říše středu je rozdělena do tří celků. První část výstavy je věnována období druhé poloviny prvního tisíciletí. Seznamuje s Hedvábnou stezkou a jejím vlivem na kulturu a společnost Číny.

Druhá část výstavy je zaměřena na příchod Mongolů na čínské území ve 13. století. Toto období představovalo období prosperity a klidu, i když za soustavného tlaku cizích etnik ze severu a západu Číny. Poté, co mongolská dynastie ovládla čínské území, politická stabilita rozsáhlé mongolské říše podpořila obchod mezi Čínou, střední Asií a Západem.

Třetí část výstavy seznamuje návštěvníky s obdobím 14. až počátku 17. století a dynastií Ming (1368–1644). Obchod dokumentuje výběr exportního porcelánu, včetně misky nalezené při archeologických výzkumech v Praze, která pochází z počátku 17. století.

sekce: Výstavy   |   Tisk   |   Poslat akci známému


Fotografie k akci

Skulptura bodhisattvy soucitu. Dynastie Sung (960–1279).

Skulptura bodhisattvy soucitu. Dynastie Sung (960–1279).

Pohled do výstavy Říše středu

Pohled do výstavy Říše středu

Říše středu

Říše středu

Pohled do výstavy Říše středu

Pohled do výstavy Říše středu