Venkov

Termín konání: 1.3.2014 - 3.4.2016

Venkov Národní muzeum, Národopisné muzeum - Musaion

Výstava Venkov seznamuje návštěvníky s každodenností českého, moravského a slezského venkova v druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Život domácnosti z tohoto období a prostředí je představen na základě běžných činností, které byly pro život na venkově typické – patří sem například pěstování a zpracování potravin, chov dobytka nebo drobná domácká řemeslná výroba. Výstava je věnována jak životu na statku, tak i tomu, jakým způsobem byla tato tradiční hospodářská jednotka zapojena do svého širšího okolí. Velký důraz je kladen na interaktivní prvky, s jejichž pomocí si nejen děti vyzkouší, co všechno vedení hospodářství obnášelo. Využití autentických exponátů, modelů i elektronických her zaručuje, že výstava nebude jen podívanou, ale i něčím, do čeho se můžete zapojit všemi smysly.

sekce: Výstavy   |   Tisk   |   Poslat akci známému