Zapojte se

Tento prostor slouží pro ty návštěvníky webových stránek, kteří mají chuť se zapojit do akcí spojených s výročím zemských muzeí i jinou formou než je návštěva výstavy či expozice. Připravujeme pro Vás soutěže i další aktivity, kterých se můžete zúčastnit.

Pojmenujte brouka!

11.8.2015

Pojmenujte brouka!

Národní muzeum

sekce: Zapojte se